• kultowo
 • agresjaniekontrolowana
 • rufusthedog
 • BettyLou
 • reksi0
 • dzwiedz
 • iwillbefine
 • anyonesghost
 • awangardowysen
 • peasorela
 • majak
 • chujawa
 • absolutelyfuckingnot
 • kittylitter
 • zembata
 • ulepszaj
 • Magnolia11
 • vesania
 • puszka
 • sokpomidorowy
 • fajnychnielubie
 • guyver
 • katalama
 • powerless
 • shanxy
 • gefuhlvoll
 • niezwyykla
 • rexnoctu
 • nosiemka
 • mamciezjemcie
 • lifeless
 • maryjanejanis
 • nayantara
 • eequine
 • ahuramazda
 • sbt
 • Doopamina
 • partyhard
 • prinzessin
 • koniecswiata
 • Kashmir86
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2018

2417 6ed7
Reposted fromSzczurek Szczurek
2639 5455 500
Reposted frompiehus piehus viaSzczurek Szczurek
0499 bea0 500
Reposted fromMatalisman Matalisman
0753 d07c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viayanek yanek
2867 dcec
Reposted fromEtnigos Etnigos viaznuh znuh
1904 41fb
Reposted fromkaiee kaiee
8784 5c3f
1914 e189 500
rosemary bonsai
Reposted frommangoe mangoe viajazziee jazziee
8688 5039 500

23oct:

Columbia University, by Stanley Kubrick. (1948)

Reposted fromfadingwhisper fadingwhisper viahalucine halucine
6744 83f8 500
Reposted fromcypheroftyr cypheroftyr viagdziejestola gdziejestola
1504 acc3 500
Reposted fromtwice twice viajointskurwysyn jointskurwysyn
1223 9f29
5329 de2c
4430 87ca 500

Moje marzenie o szczęściu…

Kasia Nosowska: Bez związku ze stanem posiadania i okolicznościami zewnętrznymi. Szczęście dają proste sprawy: rozmowy z Mikołajem, kupowanie kwiatów albo słoika miodu na targu, gotowanie. Jest taka płaskorzeźba na moście Karola w Pradze. Trzeba jej dotknąć, by spełniło się marzenie. Ja też stałam w kolejce i głaszcząc, pomyślałam: chciałabym czuć się szczęśliwa bez względu na okoliczności. Czyli spokojna. Epizodów niepokoju jest coraz mniej.

— Katarzyna Nosowska (http://www.styl.pl/kariera/kobieta-sukcesu/news-ja-sama-czesc-ii,nId,5504)
Reposted fromlugola lugola viagdziejestola gdziejestola
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl