• kultowo
 • agresjaniekontrolowana
 • rufusthedog
 • BettyLou
 • reksi0
 • dzwiedz
 • iwillbefine
 • anyonesghost
 • peasorela
 • majak
 • chujawa
 • absolutelyfuckingnot
 • carmenluna
 • zembata
 • ulepszaj
 • Magnolia11
 • vesania
 • puszka
 • sokpomidorowy
 • fajnychnielubie
 • guyver
 • katalama
 • powerless
 • shanxy
 • gefuhlvoll
 • niezwyykla
 • rexnoctu
 • nosiemka
 • mamciezjemcie
 • lifeless
 • maryjanejanis
 • nayantara
 • eequine
 • ahuramazda
 • sbt
 • Doopamina
 • partyhard
 • prinzessin
 • koniecswiata
 • Kashmir86
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

Reposted fromshakeme shakeme viainsanedreamer insanedreamer
3566 e922 500
Reposted frommoai moai
Jest spora różnica pomiędzy poddaniem się, a podjęciem decyzji, że wreszcie masz dość. Nie przenoście gór dla tych, którzy nie podniosą dla was kamienia.
— Michał Kellen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadobby dobby
Są w życiu chwile, gdy człowiek czuje się tak, jakby wszedł w trakcie przedstawienia do niewłaściwego teatru. 
— Caleb Carr
Reposted fromjesienzycia jesienzycia viamalinowowa malinowowa
8794 5b42 500
Reposted frominfrezja infrezja viamalinowowa malinowowa
W życiu musimy się pożegnać z wieloma rzeczami. Nie dlatego, że chcemy. Życie po prostu tak jest skonstruowane. 
Żegnamy się z dzieciństwem.
Z młodością.
Ze złudzeniami.
Witamy ze strachem.
Nie potrafimy zapominać. Całymi latami przeżywamy, co by było gdyby. Liczymy na cud. Że spotkamy kogoś i ten ktoś nas uratuje i miłość będzie taka, jak na amerykańskich filmach. Że spadnie jebany meteoryt i wszystko się zmieni. Albo wygramy w Lotto. A chodzi o to, aby stanąć w obliczu prawdy:
Kim już nie będę.
Ale kim mogę być?
Co straciłem.
Ale co mogę zyskać?
— Piotr C.
Reposted fromdreamadream dreamadream viabakteryja bakteryja
1319 efa7
2039 9076
Reposted fromposzum poszum viapragne-ataraksji pragne-ataraksji
8543 dd6f 500
Reposted from4777727772 4777727772 viafreska freska
5970 d324
Reposted fromdivi divi viafreska freska
2719 cb7e
Reposted fromretro-girl retro-girl viafreska freska
Jeśli nie jesteś pierwszą miłością mojego życia - a nie jesteś - to powiem ci coś ważnego. Powiem to dosadniej. Bądź ostatnią miłością mojego życia.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viapsycha psycha
-Zwykle trudno opowiedzieć o tym, o czym naprawdę chce się opowiedzieć. Nie uważasz?
— H. Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromsalato salato viapsycha psycha
Kawa z mlekiem jest dobra, kawa czarna jest dobra. To jest inny smak, inne spektrum smakowe. Zupełnie inne doznanie. Lubię pić taka, na jaką mam akurat ochotę.
— dobby
Reposted fromdobby dobby

July 15 2018

8607 8cf3
Reposted fromEtnigos Etnigos viaolivierk olivierk
9580 15b0 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viamental-cat mental-cat
Reposted fromgreensky greensky viasucznik sucznik
5721 b2e4 500
Reposted fromsmoke11 smoke11 viasucznik sucznik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl